Dlaczego warto wybrać szkołę prywatną?

Wybór szkoły podstawowej dla dziecka to prawdziwe wyzwanie. Wśród bogatej oferty edukacyjnej znajdują się także szkoły prywatne, oferujące poszerzony program dla dzieci. Popularność szkół prywatnych z każdym rokiem rośnie, i nic dziwnego – nauka w szkołach prywatnych jest efektywniejsza, niż w szkołach publicznych.

Rodzaje szkół prywatnych

Istnieje wiele rodzajów szkół prywatnych – od szkół językowych i międzynarodowych, które przede wszystkim rozwijają umiejętności w zakresie języków obcych, poprzez szkoły specjalne – przeznaczone dla dzieci o szczególnych potrzebach – z autyzmem, zespołem Aspergera czy ADHD, po szkoły profilowane, kładące nacisk na niektóre dziedziny wiedzy, i szkoły eksperymentalne – oferujące niestandardowe metody nauczania.

Szkołami eksperymentalnymi są, chociażby szkoły waldorfskie i demokratyczne. Wśród szkół prywatnych znajdują się także szkoły z internatem, które zapewniają całodobową opiekę nad dzieckiem.

Prywatna szkoła podstawowa – zalety

Wiele powodów przemawia za zapisaniem dziecko do http://pspswiatucznia.pl/ prywatnej szkoły podstawowej. Największymi zaletami prywatnego nauczania na poziomie podstawowym jest lepsze dopasowanie zajęć do zdolności i zainteresowań dziecka, jak również wyższa niż w szkołach publicznych efektywność nauczania.

Prywatne szkoły podstawowe zapewniają nauczanie nie tylko na poziomie wymaganego przepisami minimum. Programy w takich szkołach są wzbogacone o liczne zajęcia dodatkowe. To jednak nie wszystko – również w zakresie obowiązującej podstawy programowej w szkołach prywatnych stosuje się zaawansowane, efektywne metody nauczania, które przekładają się na wyniki dziecka, a co za tym idzie – dalsze możliwości jego rozwoju.

Szkoła prywatna Białystok kładzie nacisk na praktyczne nauczanie języków obcych, odnajdywanie i rozwijanie zainteresowań naukowych, artystycznych czy sportowych.

Nauka nie jest nudna i schematyczna, lecz maksymalnie urozmaicona dzięki sprawdzonym metodom przekazywania wiedzy, co przekłada się na lepsze zapamiętywanie materiału. W szkole prywatnej w Białymstoku nacisk kładziony jest na umiejętności w zakresie komunikacji, logiczne myślenia i argumentacji oraz pracy w grupie, czego niestety nie uczy się w polskich szkołach publicznych. Co istotne, nauka odbywa się w małych grupach – dzięki temu nauczyciel jest w stanie poświęcić więcej uwagi każdemu z uczniów.